Avís legal

Titularitat del web:

Bitò Produccions S.L.

C.I.F.: B17310947

Pati del Teatre, 2

17190 SALT (Girona)

Inscrita en el Registre Mercantil de Girona, tom 134 foli 56 full número GE-2411.

Contacte: info@bito.pro

 

Consideracions generals:

Les presents condicions legals regulen l’ús legal permès del lloc o pàgina web amb URL http:/bito.pro, la titularitat i responsabilitat de la qual és de BITÒ PRODUCCIONS SL. Aquestes condicions regulen l’accés i el seu ús, que el propietari del lloc web posa a disposició dels usuaris d’internet de forma gratuïta. L’accés i l’ús del lloc web comporta l’acceptació plena i sense reserves d’aquestes condicions generals. En el seu cas, l’adquisició de productes o serveis que es puguin efectuar a través d’aquest lloc web es regirà a més per les condicions particulars que es puguin preveure en cada cas, que també s’entendran plenament acceptades per la seva mera adquisició.

 

Continguts del lloc web:

És voluntat de Bitò Produccions S.L. (d’ara en endavant Bitò) que la informació continguda en aquest lloc web sigui certa. Aquesta informació pot tenir errors de tipus tipogràfic o incorreccions de tipus tècnic. Bitò no es fa responsable de la veracitat i correcció de la informació que consta en aquest lloc web.

En cap cas Bitò serà responsable de qualsevol dany com a conseqüència de la visualització, utilització del programari, documents, informació o serveis en general, disponibles en aquest web.

Propietat intel·lectual i industrial:

Els textos, imatges, logotips, signes distintius, sons, animacions, vídeos, codis fonts i la resta de continguts son propietat de Bitò o disposa, en cas contrari, de la corresponent autorització per al seu ús. Tots els continguts d’aquest lloc web, per tant, excepte indicació expressa, estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

Llevat d’autorització expressa i d’usos per a fins exclusivament privats, queda prohibida qualsevol transmissió, distribució, reproducció, magatzematge, total o parcial, dels continguts d’aquest lloc web. Es prohibeix expressament qualsevol mena d’us realitzat amb ànim de lucre o finalitats comercials

Condicions d’accés:

Bitò es reserva el d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, modificacions i actualitzacions en el format, el contingut i les condicions d’accés al lloc web, així com també en les presents condicions generals i en aquelles de particulars que s’hagin pogut preveure en relació a l’adquisició de productes o serveis que es puguin efectuar a través d’aquest lloc web.

Bitò no garanteix la inexistència  d’interrupcions o errors en l’accés a la pàgina o continguts, ni que aquesta es trobi actualitzada o lliure de virus o altres elements que puguin provocar alteracions en el seu sistema informàtic. Bitò Produccions SL declina qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb la persona o empresa que faci us de la pàgina i que tingués qualsevol perjudici per virus o elements informàtics de qualsevol tipus.

Bitò declina qualsevol responsabilitat com a conseqüència de danys derivats de serveis o d’informació continguda en el present lloc web provinent de tercers.

Enllaços:

Aquesta pàgina web pot enllaçar amb altres pàgines web, pròpies o de tercers, a través de links i enllaços entrants i sortints. Bitò declina qualsevol responsabilitat per informació i/o serveis existents en pàgines web enllaçades. Bitò Produccions SL no efectua cap control, ni supervisió ni aprovació d’aquesta informació i serveis en pàgines enllaçades, presumint que aquests continguts compleixen la legislació vigent aplicable.

Aconsellem en tot cas, als visitants d’aquests llocs web enllaçats, actuar amb prudència i consultar les seves condicions generals i particular d’ús.

Bitò no es fa responsable de cap dany o perjudici relacionats amb els usos, funcionament, disponibilitat i continuïtat d’aquests llocs web enllaçats.

 

Informació sobre protecció de dades:

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la normativa espanyola relativa a la protecció de dades, Bitò l’informa que les dades personals que proporcioni a través de formularis inclosos en aquesta pàgina web seran incorporades en fitxer de Bitò i tractades, per la mateixa, amb finalitats de gestió comercial i administrativa, de prestació del servei contractat i la facturació del mateix, respondre les seves consultes, així com per a l’organització i l’enviament d’informació relativa a la relació comercial i el propi esdeveniment contractat. Addicionalment, també, per a enviar-li comunicacions, informació, missatgeria i publicitat relacionada amb els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà (postal, correu electrònic o telèfon) i convidar-lo a esdeveniments organitzats per l’empresa.

Bitò es compromet a tractar les seves dades sota la més estricta reserva i confidencialitat. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la Llei pot enviar una carta a: C/ Pati del Teatre, 2 – 17190 Salt indicant “Ref. Protecció de dades” o un correu electrònic a rgpd@bito.pro

El tractament s’efectua de conformitat amb el que disposa el RGPD i la seva base jurídica és el propi contracte entre vostè i la nostra empresa o el seu consentiment exprés.

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals i els terminis de prescripció de les accions derivades d’aquesta relació comercial. En els casos d’alta a serveis comunicació o publicitat, les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·licitis el cessament del servei.

En el seu cas, les seves dades podran ser cedides a entitats bancàries per efectuar el cobrament de l’entrada. En casos de coorganització, les dades recollides en formularis o serveis de compra d’entrades podran quedar incorporades a fitxers de dades del/la coorganitzador/a amb iguals finalitats. Podrà veure, en el moment del procés de compra d’entrades, els casos de coorganització i els titulars d’aquest fitxers de dades. En qualsevol moment podrà exercir els seus drets adreçant-se als titulars d’aquests fitxers. Llevat de l’anterior i dels casos en què hi hagi una obligació legal, les dades no se cediran a tercers sense previ consentiment i no seran transferits a tercers països.

Vostè té dret en tot moment a obtenir confirmació sobre si hem recollit i estem tractant les seves dades personals. Té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris, acreditant la seva identitat. Igualment podrà exercir els drets d’oposició, limitació en el tractament i portabilitat previstos en el RGPD. Té vostè el dret a presentar una reclamació davant l’AEPD (www.agpd.es) en el cas que consideri que s’infringeixen els seus drets de protecció de dades (Reglament UE 2016/679, de 27 d’abril de 2016).

 

Lloc del contracte i fur aplicable:

Bitò i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, es sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona per a qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se en relació a l’accés o l’ús d’aquesta pàgina web. El present contracte electrònic s’entendrà, a tots i plens efectes, celebrat a Salt.