Teatre de Blanes

2003 – 2011

El Teatre de Blanes és un equipament cultural de titularitat pública dedicat a la promoció i foment de les arts escèniques.
Inaugurat l'any 2003, neix amb l'objectiu de consolidar una programació estable i de qualitat, així com complir una funció significativa en la participació i formació cultural dels ciutadans.
Des de Bitò vam gestionar integrament aquest equipament durant 8 anys. Des del 2003 al 2011.

Un teatre de

Amb el suport de: